canopus_logo

CANOPUS MARINE SOLUTIONS

Canopus Marine Solutions tillhandahåller teknologiska lösningar och tjänster inom skeppsbyggnad, marin utrustning och utsläppsminskning av avgaser till marin- och offshoreindustrin. En ny hemsida och lättare grafisk profil arbetades fram åt bolaget. Logotypen har fått några smärre förändringar och stämmer nu in i den nya färgprofilen.